Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [2602]

This is an old revision of LayerMeninovyDen made by MichalPalenik on 2010-01-30 11:36:18.

 

info Vrstva meninových dní

Vrstva meninových dní jednotlivých objektov. Meninový deň je inšpirovaný komiksom xkcd. Bližší popis je tu.

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki