Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Sem prosím píšte, čo pekné ste práve zmapovali, neskôr nakódujem plugin do wiki, ktorý zobrazí vloženú mapu, takže veselo budete môcť vkladať novinky aj s ukážkou

Mapové Novinky

Legenda k poznámkam U - pouličná sieť, N - Názvy ulíc, znak minus(-) za niektorým symbolom znamená neúplné, znak bodka (.) pridaná malá časť alebo oprava

Západné Slovensko

2009-02-21 - Chodníky a cestičky na Kamzíku - zvysok :D + zlta pri peziknku
2009-02-19 - Chodníky a cestičky na Kamzíku
2009-02-15 - Zelená turist.značka Lozorno-Stupava
2009-02-08 - Žltá turist.značka Lozorno-Lozorno
2009-01-18 - Modrá turist.značka Rača-Borinka
2009-01-12 - Kompletné turistické značny v okolí devína
2008-12-27 - Martovce (U), Vík (U-), Vrbová nad Váhom, Hliník, Zlatá Osada, Kameničná(U-)
2008-12-25 - Dlhá nad Váhom (U.), Trnovec Nad Váhom (U.)
2008-07-26 - Hlohovec (N-), Alekšince (UN-), Rišňovce (U), Andač (UN)
2008-07-26 - Sládkovičovo(UN), Veľké Úľany (UN), Jelka (UN) [ zmapované počas MicroMappingParty20080726 ]
2008-07-12 - Záhorie - Rohožník (UN), Sološnica, Kuchyňa (U)
2008-05-05 ~ 25 - Nové Mesto n/Váhom (U-)
2008-04-14 ~ 18 - Svätý Peter (UN), Pribeta (UN-), Dulovce (UN)

Stredné Slovensko

2009-01-05 - Dolný Kubín (UN-) - pridané ulice - Rad pri Orave, M. R. Štefánika, Alej slobody, Matúšková
2009-01-10 - Želežnica č. 181 (Kraľovany - Trstená) (-) - iba v úseku Kraľovany - Dolný Kubín
2009-01-05 - Veličná - Oravská Poruba (U-)
2008-10-03 - D1 Mengusovce - Važec (plný profil)
2008-09-19 - Zvolen (UN-) - Sliač (UN-)
2008-05-05 - pridaná chýbajúca časť I/18 okolo Liptovskej Mary

Východné Slovensko

2008-09-13 - Choňkovce (U) - Koňuš (U)
2008-09-13 - Jovsa - Hnojné - Závadka
2008-09-08 - Prešov - Margecany
2008-09-06 - Plavnica - Šarišské Dravce - Lipany
2008-09-06 - Nižné Ružbachy - Vyšné Ružbachy
2008-08-31 - Turňa nad Bodvou - Háj
2008-08-24 - Humenné (UN-) - Brekov (U) - Strážske (UN-) - Dargov (U-)
2008-08-22 - Drahňov - Budkovce - Dúbravka - Bánovce nad Ondavou
2008-08-22 - Ložín - Laškovce - Pozdišovce
2008-08-22 - Naciná Ves - Pusté Čemerné - Voľa
2008-08-22 - Michalovce (U-)
2008-08-15 - Mokrance - Žarnov - Turňa nad Bodvou
2008-08-13 - Veľká Ida - Komárovce - Čečejovce (U-) - Cestice
2008-08-10 - Moldava nad Bodvou - Mokrance
2008-08-07 - Košice (U-)
2008-08-03 - Modra nad Cirochou (U)
2008-08-03 - Humenné (U-) - Jasenov (U)
2008-07-26 - Stakčín - Kalná Roztoka - Klenová
2008-07-09 - Kamienka (U) - Kamenica nad Cirochou (U-)
2008-07-09 - Veľké Raškovce - Slavkovce - Budkovce - Lastomír - Michalovce (UN-)
There is one comment on this page. [Display comment]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki