Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for MappingNews
[1271] 2009-02-21 20:02:27 by NickN17
[1240] 2009-02-19 19:55:08 by MichalPalenik
[1227] 2009-02-18 08:53:31 by JozefVince
[1128] 2009-01-18 18:48:54 by NickN17
[1113] 2009-01-15 10:29:50 by MichalPrilepok
[1101] 2009-01-12 15:50:53 by NickN17
[953] 2009-01-05 21:12:24 by MichalPrilepok
[717] 2008-12-29 00:04:08 by JozefVince
[716] 2008-12-28 23:50:21 by JozefVince
[711] 2008-12-26 20:49:31 by MichalPalenik
[492] 2008-10-03 08:55:11 by AdrianBenko
[470] 2008-09-22 09:29:44 by AdrianBenko
[460] 2008-09-13 22:00:28 by AdrianBenko
[459] 2008-09-08 21:12:36 by JozefHovan
[458] 2008-09-07 06:51:01 by AdrianBenko
[456] 2008-08-31 19:22:54 by AdrianBenko
[454] 2008-08-26 09:05:29 by JozefVince
[451] 2008-08-25 08:59:03 by AdrianBenko
[450] 2008-08-23 13:28:43 by AdrianBenko [prazdninový záťah]
[256] 2008-07-16 09:20:34 by NickN17
[255] 2008-07-16 09:20:11 by NickN17
[188] 2008-05-26 16:09:12 by JozefVince
[177] 2008-05-06 07:08:53 by JozefHovan
[176] 2008-04-24 08:35:50 by JozefVince
[124] 2008-03-23 20:50:41 by JozefVince
[71] 2008-03-19 13:53:56 by JozefVince
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki