Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for MappingParty201210
[4392] 2012-10-08 10:07:27 by kayle ["ucesanie" textu]
[4375] 2012-10-03 10:55:21 by JozefVince
[4363] 2012-10-02 17:12:54 by dango
[4362] 2012-10-02 16:54:16 by dango
[4361] 2012-10-02 16:46:05 by dango
[4360] 2012-10-02 16:45:33 by dango
[4355] 2012-10-02 10:21:21 by kayle [MMP Bravacovo]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki