Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [120]

This is an old revision of MappingProcess made by SanoZ on 2008-03-23 19:23:00.

 

JOSM - ťahák


Import a manipulácia GPX dát


Otázka Viem ako importovať do JOSM GPX track - vidím ho zobrazený v JOSM - ale nemôžem vyselektovať jeho nódy keď sa ich snažím manipulovať.
Odpoveď V paneli "Layers" klikni pravým tlačidlom na myši na meno importovanej "gpx" vrstvy a zvoľ "Convert to data layer". Toto ti umožní

Otázka Ako môžem pridať do existujúcej cesty nód?
Odpoveď Bez toho aby bolo niečo vyselektované stlač "N" na klávesnici. Potom klikni na cestu kde chceš mať nový nód.

Poznámky

Prepojenie importovaných GPX dát s OSM dátami:
  1. Treba najprv dostať dáta z GPX vrstvy na rovnakú vrstvu s OSM dátami. Nato slúži tlačidlo "Merge Layers":
  2. Napojenie importovanej cesty na existujúcu - vyselektuj body ktoré chceš spojiť a stlač "M" na klávesnici

Anotácia (Tagovanie)


Otázka Treba vedieť keywords a values naspamäť pri ich vytváraní, alebo existuje plugin ktorý mi populuje drop-down?
Odpoveď
  1. V paneli "Preferences" treba mať kvačku v "Enable built in defaults ..." v 3 záložke zhora v sekcii "Map Settings"
  2. to by malo zobraziť v menu "Presets" odkiaľ sa dajú vyselektovať anotácie pre vyselektovaný nód alebo dráhu

Iné relevantné zdroje info

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki