Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for MappingProcess
[5030] 2015-11-06 13:53:57 by kayle [vyhodenie neaktualnych udajov]
[4594] 2013-04-29 08:17:12 by JozefVince
[3636] 2011-04-27 10:47:01 by MichalPalenik
[3429] 2010-11-18 22:32:47 by NickN17
[3423] 2010-11-18 22:23:00 by NickN17
[3421] 2010-11-18 22:16:16 by NickN17
[3420] 2010-11-18 22:15:33 by NickN17
[3419] 2010-11-18 22:15:21 by NickN17
[3418] 2010-11-18 22:14:05 by NickN17
[3417] 2010-11-18 22:11:42 by NickN17
[3416] 2010-11-18 22:10:45 by NickN17
[3415] 2010-11-18 22:03:54 by NickN17
[3414] 2010-11-18 22:01:06 by NickN17
[3064] 2010-05-19 09:18:56 by MichalPalenik
[2935] 2010-04-15 10:15:21 by MichalPalenik
[2934] 2010-04-15 10:15:08 by MichalPalenik
[2882] 2010-04-12 10:51:56 by MichalPalenik
[2856] 2010-04-05 14:13:25 by MichalPalenik
[2316] 2009-10-26 10:55:49 by MichalPalenik
[2300] 2009-10-23 17:39:48 by MichalPalenik [walking papers]
[2284] 2009-10-03 11:53:24 by JozefVince
[2262] 2009-09-13 10:22:12 by MichalPalenik
[2213] 2009-08-04 19:00:32 by NickN17 [oprava navon = navod]
[2014] 2009-07-02 15:27:38 by MichalPalenik
[2009] 2009-07-02 12:10:34 by MichalPalenik
[2005] 2009-07-02 12:00:53 by MichalPalenik
[2004] 2009-07-02 12:00:26 by MichalPalenik
[2003] 2009-07-02 11:59:36 by MichalPalenik
[1996] 2009-07-02 11:41:50 by MichalPalenik
[1994] 2009-07-02 11:39:59 by MichalPalenik
[1993] 2009-07-02 11:39:39 by MichalPalenik
[1977] 2009-06-30 19:52:52 by MichalPalenik
[1514] 2009-03-06 21:55:01 by MichalPalenik
[1512] 2009-03-06 21:53:35 by MichalPalenik
[1091] 2009-01-11 18:43:01 by JozefVince
[1090] 2009-01-11 16:12:59 by MichalPalenik
[971] 2009-01-06 10:44:42 by NickN17
[944] 2009-01-05 19:17:19 by MichalPalenik
[943] 2009-01-05 19:12:22 by MichalPalenik
[681] 2008-12-22 00:01:18 by MichalPalenik
[679] 2008-12-20 15:33:38 by MichalPalenik
[678] 2008-12-20 15:31:24 by MichalPalenik
[677] 2008-12-20 15:21:15 by MichalPalenik
[379] 2008-07-29 00:40:36 by PaloP
[376] 2008-07-28 23:59:45 by PaloP
[141] 2008-03-26 06:33:35 by SanoZ
[122] 2008-03-23 19:25:44 by SanoZ
[121] 2008-03-23 19:25:15 by SanoZ
[120] 2008-03-23 19:23:00 by SanoZ
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki