Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
10.3.2009
Linuxfest, reportážnym perom , René Blanárik
Napriek nepriaznivému počasiu som sa rozhodol ísť v poradí už na piaty linuxfest, ktorí sa konal v kultúrnom dome v Dúbravke, Bratislava. Program sa začínal pár minút po deviatej. ...
...
Michal Páleník nám predstavil freemap, openstreetmap v jeho prednáške "mapy a linux". Povedal nám o freemap.sk a ukázal ako do jednotlivých máp môžeme dopĺnať naše bydlisko či iné miesta a objekty respektíve ako môžeme mazať objekty ktoré už neexistujú. Predstavil nám aj ako tieto mapy vyzerajú v mobilnom telefóne.
http://www.pc.sk/modules.php?name=quick_news&what=read&id=1519

18.3.2009
Mapy sú užasné: staré nám ukazujú svet ako kedysi vyzeral: politické ako sa diferencuje a niektoré nás zasa majú ambíciu doviesť do nami želaného cieľa. Internetové mapy dokážu všetky tieto vlastnosti spojiť do jedného celku. O jednej zaujímavej mape je aj dnešný klik.
Adresa Freemap.sk je súčasťou medzinárodného projektu Open Street Map. Ten je vytváraný na dobrovoľnej báze natívnymi skupinami amatérskych kartografov. Priznám sa, všeličo som už počul: ale pojem amatérsky kartograf mal u mňa premiéru: v každom prípade si tvorcovia máp i aplikačných systémov spojených so stránkou dneška vedú dobre: ich mapa vyzerá jemne povedané prudko aktuálne: veď lekáreň čo je u nás na rohu otvorená pár týždňov už majú pridanú v takzvaných bodoch záujmu.
Okrem prezerania rôznych vrstiev do ktorých patria aj cyklisticke trasy, či náučné chodníky, môžete mapy sťahovať do prenosných zariadení prípadne rýchlo kontrolovať stav počasia. Ja mám mapy rád, ale túto dávam medzi svoje najobľúbenejšie. Zopár testov ma utvrdilo, že pracuje lepšie ako jej slovenské alternatívy na veľkých servroch.
http://radiofm.sk/content/view/full/59108

19.3.2009
Slovenská Wikipedia už aj na mape - Približne 900 článkov zo slovenskej mutácie Wikipedie sa objavilo na mapovom serveri FreeMap.sk. V portfóliu služby pribudla vrstva, ktorá sprístupňuje články o mestách, obciach, hradoch či kultúrnych pamiatkach.
http://pocitace.sme.sk/c/4355892/slovenska-wikipedia-uz-aj-na-mape.html


CategoryInMedia
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki