Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for Media2009Marec
[1591] 2009-03-19 15:07:48 by JozefVince
[1590] 2009-03-19 15:02:35 by JozefVince
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki