Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3156]

This is an old revision of MiMiNo made by MiMiNo on 2010-07-08 19:53:35.

 

Debilníček ;)


http://proxy.freemap.sk/google/ - použitie OSM v Google Maps engine
http://sandbox.freemap.sk/mapnik/ - kapor WMS, porovnanie s hiking.sk, turisticke chodniky bez relacii
http://sandbox.freemap.sk/MapOf/ - vygenerovanie obrázku z časti mapy (napr. pre kontrolu v teréne)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki