Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for NavrhClenenieHranice
[4829] 2014-07-01 08:07:34 by SanoZ [oprava gramatickej chybicky]
[4828] 2014-07-01 07:17:46 by kayle [prva verzia]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki