Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Zoznam aplikácií pre smartfóny, ktoré porušujú licenčné podmienky OSM


menoplatformazaznamenanéoznámené?URLpoznámka
Cyklotrasy Bratislava OfflineAND, IOS15 aug 201615 aug 2016http://bonbonapps.com/
Cyklotrasy Malá FatraAND, IOS15 aug 201615 nov 2015http://www.mam.sk/
sľúbili nápravu ale k aug 2016 ju nevykonali. 25. august 2017: na mape je uvedený odkaz na OSM - je to teda vyriešené?

vysvetlivky
meno - meno aplikácie
platforma - AND (android), IOS (iOS)
zaznamenané - dátum kedy bol urobený záznam v tabuľke
oznámené? - dátum kedy bol vývojár na problém upozornený
URL - adresa stránky vývojára prípadne stránky s kontaktnou info na vývojára

Po oprave je treba položky zo zoznamu odstrániť, alebo ich presunúť do novej tabuľky na spodok stránky.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki