Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for PropagaciaNalepka
[2851] 2010-04-03 22:53:10 by MiMiNo [doplnene realne skusenosti s nalepovanim]
[2814] 2010-03-22 21:33:41 by MiMiNo [počiatočná verzia]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki