Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for Renderovanie
[5053] 2016-07-16 14:10:28 by JozefVince
[4996] 2015-08-28 20:07:17 by MiMiNo [náročnosť výpočtu label placement]
[4990] 2015-07-21 20:33:34 by MiMiNo [prerendering2 - separátne pre z15 a z16]
[4982] 2015-05-27 06:34:22 by kayle [len jeden chybajuci makcen]
[4975] 2015-05-25 19:44:42 by MiMiNo [hlavička tabuľky]
[4974] 2015-05-25 19:38:31 by JozefVince
[4973] 2015-05-25 19:34:54 by JozefVince
[4972] 2015-05-25 19:19:24 by MiMiNo [počiatočná verzia]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki