Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3912]

This is an old revision of SupisneCislaKapor made by nail on 2011-09-23 12:28:56.

 

Súpisné čísla - Čísla parciel

Informácie o číslovaní budov a tagovaní je na cislabudov samostatnej stranke.

Táto stránka má za cieľ dokumentovať snahu o získanie databázy priradenia súpisných čísiel domov v obci k číslam parciel od MsÚ/OcÚ a následného importu súpisných čísiel do OSM.

Názov obceOkresStavKto
Adamovské KochanovceTrenčínDatabáza poskytnutá, t.č. nie je zdigitalizovaná mapa katastra (január 2011)Jose
KobeliarovoRožňavaObec údajne takouto databázou nedisponuje (apríl 2010)Jose
PiešťanyPiešťanyStanovisko mesta: databáza nebude poskytnutá (máj 2010)Jose
ŠandalStropkovImport do osm 23.4.2010Jose
Prievidza (Hradec, Malá a Veľká Lehôtka)Prievidzamail 3. január 2011; dáta poskytnuté 4. januára 2011;
Prievidza import 4.4.2011
kayle
BojnicePrievidzažiadosť zaslaná 5.4.2011;súhlasili so zaslaním dát, ale ani po opakovanej urgencii do 20.6.2011 dáta nezaslalikayle
Partizánske (Malé Bielice, Veľké Bielice, Návojovce)Partizánskežiadosť zaslaná 8.4.2011; dáta poskytnuté 19.4.2011 (len ulica a súpisné/orientačné, parcelu nemajú)kayle
Dlhé nad CirochouSninaemail 30.august 2011, mailto:obecdlhe@stonline.sk mail, web OSMnail
BudimírKosicemail 30.august 2011, nemaju digit formu obecbudimir@netkosice.sk mail, OSMnail
Belá nad CirochouSninamail cez ofic web obce 7. Jan 2011,30. augusta 2011, data poskytnute 6.Sep 2011, import 13.Sep 2011 OSMnail
UličSninamail 6. Jan 2011,30.august 2011 mailto:obeculic@stonline.sk mail. web, OSMnail
PapradnoPovažská Bystricaimport august 2011Malin
PríslopSnina importnute 19.sep 2011nail
StakčínSninaimport 19.sep 2011nail
PolomkaBreznomail 16.Sep 2011,poskytnute 19.sep 2011, starosta@polomka.sk mail, web, OSMnail
Kalná RoztokaSninamail poslany 13.sep 2011 kalnaroztoka@lekosonline.sk mail,mailto:obeckalnaroztoka@stonline.sk nefunkcny mail , web, OSMnail
ZbojSninafixnut budovy!,mail 13.sep 2011, mailto:obeczboj@stonline.sk mail, web, OSMnail
Zemplínske HámreSninadokreslit ulice !!!, mail 13.sep 2011 zemplinskehamre@gmail.com mail,mailto:zemplinskehamre@stonline.sk nefunkcny mail, web, www.zemplinskehamre.sk ocif. web, OSMnail
UbľaSninamail 13.sep 2011, mailto:obecubla@stonline.sk mail, web OSMnail
TopoľaSninamail 13.sep 2011, mailto:obectopola@stonline.sk mail, web, OSMnail
PichnéSninamail 13.sep 2011, mailto:obecpichne@stonline.sk mail, web,OSMnail
Závadka nad HronomBreznomail 16.Sep 2011,starosta.zavadka@mail.t-com.sk mail, web, OSMnail
HelpaBreznomail 16.Sep 2011,starosta@helpa.sk mail, web, OSMnail

TODO:
Názov obceOkresInfo
BrezovecSninano mail web
ČukalovceSninano mail web
DúbravaSninamail 30.august 2011, obecdubrava@stonline.sk nefunkcny mail, web, OSMnail
HostoviceSninano mail web
Hrabová RoztokaSninamailto:bechrabovaroztoka@stonline.sk nefunkcny mail, web, OSM
JalováSninano mail web
KlenováSninaniesu budovy!!! mailto:obecklenova@stonline.sk mail, web, OSM
KolbasovSninano mail web
KolonicaSninamailto:obeckolonica@stonline.sk nefunkcny mail, web, OSM
LadomírovSninano mail web
MichajlovSninamailto:obecmichajlov@stonline.sk nefunkcny mail, web, OSM
Nová SedlicaSninamailto:obec.novasedlica@stonline.sk nefunkcny mail, web,OSM
OsadnéSninano mail web
ParihuzovceSninano mail web
PčolinéSninano mail web
RuninaSninano mail web
Ruská VolováSninano mail web
Ruský PotokSninano mail web
Stakčínska RoztokaSninamailto:stakcinskaroztoka@stonline.sk nefunkcny mail , web, OSM
StrihovceSninamailto:obecstrihovce@stonline.sk nefunkcny mail, web,OSM
ŠmigovecSninano mail web
Uličské KrivéSninamailto:obec.ulickrive@stonline.sk nefunkcny mail, web, OSM

--
draft:


Vec: žiadosť o sprístupnenie údajov

v zmysle zákona číslo 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám týmto žiadame o zaslanie elektorickou formou databázu súpisných a orientačných čísiel jednotlivých parciel v katastri, za účelom začlenenia do databázy Openstreetmap. Veríme, že vzhľadom na to že podľa zákona číslo 369/1990 o obecnom zriadení § 2c odsek (1) máte povinnosť túto databázu viesť, je k dispozícii v dostatočnej kvalite.

V prípade technických nejasnosti postupujte prosím v zmysle zákona č. 275/2006 Zz alebo nás neváhajte kontaktovať

Tešiac sa na vylepšenie mapy Vašej obce

tím Freemap Slovakia

--
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=39&aid=730

Musia to sprístupniť bezodkladne, (najneskôr však do 8 pracovných dní).

V prípade, že žiadosť zamietnu, treba dať odvolanie do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti

ak dáta nemajú v "rozumnej" kvalite, upozorniť na nedodržiavanie zákona 269/1990, a že vieme pomôcť (TODO text)

ak dáta majú ale nechcú ich dať, môžu zamietnuť iba podľa bodov:
Vygenerovanie osm

príklad pre obec Stakčín:

štruktúra poskytnutých dát je csv, formát:

"Časť obce","Ulica","Súpisné číslo","Orientačné číslo","Číslo parcely"
"Stakčín","Lesná","1","1","149/40"
"Stakčín","Lesná","2","2","149/14"
"Stakčín","Lesná","3","3","1512"
"Stakčín","Lesná","4","4","2001"
.
.
.


wget http://93.184.70.94:21880/data/parc_cisla.txt
grep Stakčín parc_cisla.txt > stakcin_parcely.txt

echo > polomka_no_parc.csv
echo > noparc_in_source.csv
echo "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><osm version='0.5'>" > polomka_adresne_body.osm
echo "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><osm version='0.5'>" > polomka_adresne_body_fuse.osm
for nLine in `seq 1 1 1088`;
do
line=`head -n $nLine polomka_adresne_body.csv|tail -n 1`

ulica=`echo $line|cut -d\" -f2`
orientacne=`echo $line|cut -d\" -f4`
supisne=`echo $line|cut -d\" -f6`
parcela=`echo $line|cut -d\" -f8`
name=`echo $line|cut -d\" -f10`

if ! grep -q ^${parcela}\| polomka_parcely.txt
then
    if grep -q ^${parcela}\/ polomka_parcely.txt
    then
        parcela=`grep ^${parcela}\/ polomka_parcely.txt|cut -d\| -f1|head -n 1`
    else    
        parcela=`echo ${parcela}|sed 's/\(.*[0-9]*\)\/.*/\1/'`
        if ! grep -q ^${parcela}\| polomka_parcely.txt
        then
            echo "$line" >> neexistuju_parcelne_koordinaty.csv;
            continue
        fi
    fi
fi

for latlot in `grep ^$parcela\| polomka_parcely.txt|awk -F\| '{print $2"_"$3}'`
do
latitude=`echo $latlot|awk -F_ '{print $2}'`
longitude=`echo $latlot|awk -F_ '{print $1}'`

if [[ ${name} ]]
then
    echo "<node id='-"$nLine"' visible='true' lat='"$latitude"' lon='"$longitude"'><tag k='addr:city' v='Polomka'/><tag k='addr:conscriptionnumber' v='"$supisne"' /><tag k='addr:country' v='SK' /><tag k='addr:housenumber' v='"$supisne"/"$orientacne"' /><tag k='addr:postcode' v='976 66' /><tag k='addr:street' v='"$ulica"' /><tag k='addr:streetnumber' v='"$orientacne"' /></node>" >> polomka_adresne_body.osm
    echo "<node id='-"$nLine"' visible='true' lat='"$latitude"' lon='"$longitude"'><tag k='name' v='"$name"'/></node>" >> names.osm
else
    echo "<node id='-"$nLine"' visible='true' lat='"$latitude"' lon='"$longitude"'><tag k='addr:city' v='Polomka'/><tag k='addr:conscriptionnumber' v='"$supisne"' /><tag k='addr:country' v='SK' /><tag k='addr:housenumber' v='"$supisne"/"$orientacne"' /><tag k='addr:postcode' v='976 66' /><tag k='addr:street' v='"$ulica"' /><tag k='addr:streetnumber' v='"$orientacne"' /></node>" >> polomka_adresne_body.osm
fi

done

done
echo "</osm>" >> polomka_adresne_body.osm
echo "</osm>" >> polomka_adresne_body_fuse.osm


ak nieje info o polohe parcely, data sú uložené v stakcin_no_parc.csv
--
Kataster
There is one comment on this page. [Display comment]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki