Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [4691]

This is an old revision of SupisneCislaKapor made by Jose1711 on 2014-04-09 21:33:29.

 

Súpisné čísla - Čísla parciel


Táto stránka má za cieľ dokumentovať snahu o získanie databázy priradenia súpisných čísiel domov v obci k číslam parciel od MsÚ/OcÚ a následného importu súpisných čísiel do OSM. Nizsie je uvedeny mail, no smoze sa stretnut z nepochopenim, v comente je mail s vysvetlenim. Posielal som to, plus v prilohe pdf s oficialnou ziadostou (podla draftu nizssie). Mozete uviezt, ze ak maju len papierovu podobu, v procese spracovania ju konvertujete (info opat nizssie) na digitalnu a tu im bezplatne poslete, ako malu odplatu.

Informácie o číslovaní budov a tagovaní sú na cislabudov samostatnej stranke.

OBSAH:
aktualne spracovavane obce
drafty mailu (ziadost o spristupnenie)
generovanie .osm z csv
OCR pri poslani scanovaneho dokumentu

Žiadosť vybavená (údaje poskytnuté)


Názov obceOkresStavKto
Adamovské KochanovceTrenčínDatabáza poskytnutá, t.č. nie je zdigitalizovaná mapa katastra (január 2011)Jose
Banská BystricaBanská Bystricažiadosť: 14.3.2014, odpoveď: 18.3.2014kayle
Belá nad CirochouSninaimport 13.Sep 2011nail
Bratislava - Nové MestoBratislavažiadosť zaslaná 27. marca 2014, odpoveď 2. 4. 2014Jose
PapradnoPovažská Bystricaimport august 2011Malin
PolomkaBreznoimportnute 23.sep 2011nail
Prievidza (Hradec, Malá a Veľká Lehôtka)Prievidzamail 3. január 2011; dáta poskytnuté 4. januára 2011;
Prievidza import 4.4.2011
kayle
PríslopSnina importnute 19.sep 2011nail
StakčínSninaimport 19.sep 2011nail
ŠandalStropkovImport do osm 23.4.2010Jose
Zemplínske HámreSninaimportnute 29.sep 2011nail

Žiadosť vybavená čiastočne (najčastejšie chýbajú čísla parciel)


Názov obceOkresStavKto
NovákyPrievidzažiadosť 14.2.2014, odpoveď 26.2.2014 - dáta obsahujú súpisné, orientačné a ulicakayle
Partizánske (Malé Bielice, Veľké Bielice, Návojovce)Partizánskežiadosť zaslaná 8.4.2011; dáta poskytnuté 19.4.2011 (len ulica a súpisné/orientačné, parcelu nemajú); Partizánske import 6.2012 bez asi 1/5 treba overiť na mieste; Mestské časti nie súkayle
PrešovPrešovžiadosť zaslaná 25. marca 2014, odpoveď 28. marca (odkaz na webgis)Jose
TrnavaTrnavažiadosť zaslaná 1. apríla 2014, odp. 2. 4. 2014 (bez parciel)Jose

Neúspech

Názov obceOkresStavKto
BojnicePrievidzažiadosť zaslaná 5.4.2011; súhlasili so zaslaním dát, ale ani po opakovanej urgencii do 20.6.2011 dáta nezaslali; druhý pokus o dáta 2.7.2012 - nereagovalikayle
BudimírKosicemail 30.august 2011, nemaju digit formu obecbudimir@netkosice.sk mail, OSMnail
HandlováPrievidzažiadosť zaslaná 14.11.2012 - nereagovalikayle
KobeliarovoRožňavaObec údajne takouto databázou nedisponuje (apríl 2010)Jose
PiešťanyPiešťanyneoficiálna reakcia: databáza nebude poskytnutá (máj 2010)Jose
ŠaľaŠaľazamietnuté - december 2013 (odôvodnenie nejasné, vraj čísla evidujú len prostredníctvom evidenčných listovJose
Žiar nad HronomŽiar nad Hronomžiadosť email 18.7.2012 - nereagovalikayle

Stav vybavovania neznámy

Názov obceOkresStavKto
Bratislava - Podunajské BiskupiceBratislavažiadosť zaslaná 7. apríla 2014Jose
Bratislava - RačaBratislavažiadosť zaslaná 2. apríla 2014Jose
Bratislava - RužinovBratislavažiadosť zaslaná 3. apríla 2014Jose
Bratislava - Staré MestoBratislavažiadosť zaslaná 4. apríla 2014Jose
Bratislava - VajnoryBratislavažiadosť zaslaná 9. apríla 2014Jose
Bratislava - VrakuňaBratislavažiadosť zaslaná 8. apríla 2014Jose
Dlhé nad CirochouSninaemail 30.august 2011, mailto:obecdlhe@stonline.sk mail, web OSMnail
HeľpaBreznomail 16.Sep 2011,starosta@helpa.sk mail, web, OSMnail
JablonicaJablonicažiadosť zaslaná 26. marca 2014Jose
Kalná RoztokaSninamail poslany 13.sep 2011 kalnaroztoka@stonline.sk mail,mailto:obeckalnaroztoka@stonline.sk nefunkcny mail , web, OSMnail
Nové ZámkyNové Zámkyžiadosť zaslaná 28. marca 2014Jose
PichnéSninamail 13.sep 2011, mailto:obecpichne@stonline.sk mail, web,OSMnail
TopoľaSninamail 13.sep 2011, mailto:obectopola@stonline.sk mail, web, OSMnail
UbľaSninamail 13.sep 2011, mailto:obecubla@stonline.sk mail, web OSMnail
UličSninamail 6. Jan 2011,30.august 2011 mailto:obeculic@stonline.sk mail. web, OSMnail
Závadka nad HronomBreznodone 16.Sep 2011,starosta.zavadka@mail.t-com.sk mail, web, OSMnail
ZbojSninafixnut budovy!,mail 13.sep 2011, mailto:obeczboj@stonline.sk mail, web, OSMnail
ŽilinaŽilinažiadosť zaslaná 31. marca 2014Jose


TODO:
Názov obceOkresInfo
BrezovecSninano mail web
ČukalovceSninano mail web
DúbravaSninamail 30.august 2011, obecdubrava@stonline.sk nefunkcny mail, web, OSMnail
HostoviceSninano mail web
Hrabová RoztokaSninamailto:bechrabovaroztoka@stonline.sk nefunkcny mail, web, OSM
JalováSninano mail web
KlenováSninaniesu budovy!!! mailto:obecklenova@stonline.sk mail, web, OSM
KolbasovSninano mail web
KolonicaSninamailto:obeckolonica@stonline.sk nefunkcny mail, web, OSM
LadomírovSninano mail web
MichajlovSninamailto:obecmichajlov@stonline.sk nefunkcny mail, web, OSM
Nová SedlicaSninamailto:obec.novasedlica@stonline.sk nefunkcny mail, web,OSM
OsadnéSninano mail web
ParihuzovceSninano mail web
PčolinéSninano mail web
RuninaSninano mail web
Ruská VolováSninano mail web
Ruský PotokSninano mail web
Stakčínska RoztokaSninamailto:stakcinskaroztoka@stonline.sk nefunkcny mail , web, OSM
StrihovceSninamailto:obecstrihovce@stonline.sk nefunkcny mail, web,OSM
ŠmigovecSninano mail web
Uličské KrivéSninamailto:obec.ulickrive@stonline.sk nefunkcny mail, web, OSM
bitarova
Blatná Polianka
Blatná Remety
Blatné Revištia
Velké Revištia

--
draft:


Meno Priezvisko, adresa zidatela


Názov povinnej osoby
Adresa povinnej osoby

Vec: žiadosť o sprístupnenie údajov

v zmysle zákona číslo 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám týmto žiadame o zaslanie elektorickou formou databázu súpisných a orientačných čísiel jednotlivých parciel v katastri, za účelom začlenenia do databázy Openstreetmap. Veríme, že vzhľadom na to že podľa zákona číslo 369/1990 o obecnom zriadení § 2c odsek (1) máte povinnosť túto databázu viesť, je k dispozícii v dostatočnej kvalite.

V prípade technických nejasnosti postupujte prosím v zmysle zákona č. 275/2006 Zz alebo nás neváhajte kontaktovať

Tešiac sa na vylepšenie mapy Vašej obce

tím Freemap Slovakia

--
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=39&aid=730

Musia to sprístupniť bezodkladne, (najneskôr však do 8 pracovných dní).

V prípade, že žiadosť zamietnu, treba dať odvolanie do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti

ak dáta nemajú v "rozumnej" kvalite, upozorniť na nedodržiavanie zákona 269/1990, a že vieme pomôcť (TODO text)

ak dáta majú ale nechcú ich dať, môžu zamietnuť iba podľa bodov:
Vygenerovanie osm

štruktúra poskytnutých dát csv, formát:

"Ulica","Súpisné číslo","Orientačné číslo","Číslo parcely","Názov"

wget http://93.184.70.94/data/parc_cisla.txt
grep "Názov Obce" parc_cisla.txt > nazov_obce_parcely.txt

if [[ $1 ]] && [[ $2 ]] && [[ $3 ]]
then
obec=$1
meno_obce=$2
psc=$3
parcely=${obec}_parcely.txt
noparcely=${obec}_neexistuju_parcelne_koordinaty.csv
zoznam=${obec}_adresne_body.csv

rm -f ${noparcely}

nLines=`cat ${obec}_adresne_body.csv|wc -l`

for nLine in `seq 1 1 $nLines`;
do
line=`head -n $nLine ${zoznam}|tail -n 1`

ulica=`echo $line|cut -d, -f1|sed 's/"//g'`
orientacne=`echo $line|cut -d, -f2|sed 's/"//g'`
supisne=`echo $line|cut -d, -f3|sed 's/"//g'`
parcela=`echo $line|cut -d, -f4|sed 's/"//g'`
name=`echo $line|cut -d, -f5|sed 's/"//g'`
out=`echo ${ulica}.osm|sed 's/\ /_/g'`

if ! grep -q ^${parcela}\| ${parcely}
then
    if grep -q ^${parcela}\/ ${parcely}
    then
        parcela=`grep ^${parcela}\/ ${parcely}|cut -d\| -f1|head -n 1`
    else    
        parcela=`echo ${parcela}|sed 's/\(.*[0-9]*\)\/.*/\1/'`
        if ! grep -q ^${parcela}\| ${parcely}
        then
            echo "$line" >> neexistuju_parcelne_koordinaty.csv;
            continue
        fi
    fi
fi

for latlot in `grep ^$parcela\| $parcely|awk -F\| '{print $2"_"$3}'`
do
latitude=`echo $latlot|awk -F_ '{print $2}'`
longitude=`echo $latlot|awk -F_ '{print $1}'`

if [[ ${name} ]]
then
    echo "<node id='-"$nLine"' visible='true' lat='"$latitude"' lon='"$longitude"'><tag k='addr:city' v='"${meno_obce}"'/><tag k='addr:conscriptionnumber' v='"$supisne"' /><tag k='addr:country' v='SK' /><tag k='addr:housenumber' v='"$supisne"/"$orientacne"' /><tag k='addr:postcode' v='"${psc}"' /><tag k='addr:street' v='"$ulica"' /><tag k='addr:streetnumber' v='"$orientacne"' /></node>" >> ${out}
    echo "<node id='-"$nLine"' visible='true' lat='"$latitude"' lon='"$longitude"'><tag k='name' v='"$name"'/></node>" >> names.osm
else
    echo "<node id='-"$nLine"' visible='true' lat='"$latitude"' lon='"$longitude"'><tag k='addr:city' v='"${meno_obce}"'/><tag k='addr:conscriptionnumber' v='"$supisne"' /><tag k='addr:country' v='SK' /><tag k='addr:housenumber' v='"$supisne"/"$orientacne"' /><tag k='addr:postcode' v='"${psc}"' /><tag k='addr:street' v='"$ulica"' /><tag k='addr:streetnumber' v='"$orientacne"' /></node>" >> ${out}
fi

done

done
for osm_files in `ls *.osm`
do
echo "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><osm version='0.5'>"> tmp.osm
cat $osm_files >> tmp.osm
echo "</osm>" >>tmp.osm
mv tmp.osm $osm_files
done
else
echo "pouzitie: ./${0} nazov_obce \"Nazov Obce s diakritikov\" \"PSC\""
echo "nazov_obce cast pouzita v navoch suborov"
echo "Nazov Obce s diakritikou sa pouziva v osm ako addr:city"
echo "PSC: pouziva sa ako addr:postcode"
echo "vstupne subory: nazov_obce_parcely.txt"
echo "nazov_obce_adresne_body.csv - dodany zoznam formatovany nasledovne:"
echo "\"ulica\",\"orientacne\",\"supisne\",\"parcela\",\"nazov objektu(nemus byt)\""
echo
echo "Vystup: pre kazdu ulicu: nazov_ulice.osm"
echo "ak existuju nazvy: names.osm"
fi


ak nieje info o polohe parcely, data sú uložené v neexistuju_parcelne_koordinaty.csv

Na ocr conerziu skenovanych harkov zo scitania ludi sa mi osvedcil soft tesseract. Vysledny textovy dokument, som vytlacil a vizualne skontroloval.
--
Kataster
There is one comment on this page. [Display comment]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki