Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for TableMarkup
[5220] 2017-09-08 08:02:42 by WikkaInstaller [Upgrading from 1.2 to master]
[5212] 2017-09-08 07:56:51 by WikkaInstaller [Upgrading from 1.2 to master]
[5204] 2017-09-08 07:44:42 by WikkaInstaller [Upgrading from 1.2 to master]
[5196] 2017-09-08 07:43:28 by WikkaInstaller [Upgrading from 1.2 to master]
[5188] 2017-09-08 07:41:25 by WikkaInstaller [Upgrading from 1.2 to master]
[5180] 2017-09-08 07:24:22 by WikkaInstaller [Upgrading from 1.2 to master]
[5172] 2017-09-08 07:04:41 by WikkaInstaller [Upgrading from 1.2 to master]
[5164] 2017-09-08 06:57:57 by WikkaInstaller [Upgrading from 1.2 to master]
[5156] 2017-09-08 06:56:23 by WikkaInstaller [Upgrading from 1.2 to master]
[5148] 2017-09-08 06:55:19 by WikkaInstaller [Upgrading from 1.2 to master]
[5140] 2017-09-08 06:53:33 by WikkaInstaller [Upgrading from 1.2 to master]
[5132] 2017-09-08 06:51:01 by WikkaInstaller [Upgrading from 1.2 to master]
[5124] 2017-09-08 06:50:09 by WikkaInstaller [Upgrading from 1.2 to master]
[3616] 2011-04-05 21:52:11 by WikkaInstaller [Upgrading from 1.2 to 1.3.1]
[3612] 2011-04-05 21:51:03 by WikkaInstaller [Upgrading from 1.2 to 1.3.1]
[2279] 2009-09-29 10:57:47 by WikkaInstaller [Upgrading from 1.1.6.5 to 1.2]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki