Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for TrackMyJourney
[4654] 2014-01-25 13:01:27 by Jose1711 [script update]
[4420] 2012-11-19 14:00:26 by KandyTalbot [CategorySoftware]
[4337] 2012-08-24 13:34:23 by Jose1711 [+ custom tileserver possible now]
[4241] 2012-04-02 13:04:00 by Jose1711 [updated script]
[4217] 2012-03-16 14:27:51 by Jose1711
[4202] 2012-02-13 10:43:59 by Jose1711 [pridany perl skript]
[4182] 2012-01-12 16:33:43 by JozefVince
[4181] 2012-01-12 15:41:06 by Jose1711 [created]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki