Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Nastavenie pripojenia externého GPS prijímača k PDA so systémom Windows Mobile nie je celkom triviálne pre začiatočníka. Tento návod je postavený na anglickej verzii Windows Mobile, ale aj tak by mal pomôcť pochopiť ideu a umožniť viac-menej bezproblémové nastavenie GPS cez bluetooth.
 1. Najprv treba spárovať BT GPS s PDA:
  • zapneme GPS prijímač a aktivujeme Bluetooth na PDA (spôsob je závislý od konkrétnej modifikácie Windows Mobile, lebo takmer každý výrobca dodáva svoju vlastnú aplikáciu na správu Wifi, Bluetoth, GPRS/EDGE atď.)
  • zvolíme rozšírené nastavenia Bluetoth (anglicky Settings -> Bluetooth)
  • na prvej karte Devices klikneme na Add new device...
  • po chvíli hľadania (väčšinou do 30 sekúnd) sa objaví názov GPS prijímača, takže zvolíme v pravom dolnom rohu Next. Ak sa GPS prijímač nezobrazil, skontrolujeme, či je zapnutý (prípadne ho vypneme a zapneme znova), a skúsime tlačidlo Refresh (aj niekoľkokrát). Ak problémy pretrvávajú, treba vyskúšať spárovanie GPS s iným zariadením (napr. notebook, PC, mobil), a ak je všetko v poriadku, vyskúšať to isté s PDA (nezabudnúť "zviditelniť" PDA cez kartu Mode, zaškrtnúť Make this device visible to other devices).
  • zadáme párovací kód (vačšinou je to "0000" - štyri nuly), a klikneme Next
  • ak je párovanie úspešné, pokračujeme bodom 2.

Rozšírené nastavenia Bluetooth Pridať nové zariadenie Nájdený GPS prijímač Zadať párovací kód Spárovanie bolo úspešné GPS prijímač sa objaví v zozname

 1. Vytvoriť komunikačný port pre GPS:
  • na tretej karte COM Ports zvolíme New Outgoing Port
  • zvolíme GPS prijímač a klikneme vpravo dole Next
  • vyberieme si port podľa vlastného uváženia, a klikneme na Finish. Voľbu Secure Connection skúsime vypnúť iba vtedy, ak nejaká aplikácia sa nemôže pripojiť na daný port.

Pridať nový port Zvoliť GPS prijímač Zvoliť port Port sa objaví v zozname

 1. Nastaviť pripojenie GPS globálne pre celý systém:
  • cez Start -> Settings -> karta System spustíme External GPS
  • na prvej karte Programs nastavíme port, pod ktorým bude "viditeľné" GPS pre jednotlivé aplikácie.
  • na druhej karte Hardware nastavíme port z bodu 2. V prípade problémov s pripojením aplikácií na GPS, vyskúšame rôzne rýchlosti pripojenia (57600 alebo 38400 by malo fungovať na 99%).

Externé GPS Port pre aplikácie Port pre GPS


CategoryHowTo
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki