Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Zoznam návodov:
The following 23 page(s) belong to CategoryHowTo

EmbeddedFreemap [Prečo si vložiť mapu na stránku ?]
FinderSamples [FinderSamples]
FreemapLocation [Lokalizačná služba]
FreemapLocationLocus [FreemapLocationLocus]
FreemapLocationRegister [FreemapLocationRegister]
FreemapvMapSource [FreemapvMapSource]
GPSBabel [GPSBabel]
HoluxDownload [HoluxDownload]
HowToHelpPropagacia [HowToHelpPropagacia]
JOSM [JOSM]
JOSMInitialSetup [JOSMInitialSetup]
JOSMInstallLinux [JOSMInstallLinux]
JOSMinstallLinuxscript [JOSMinstallLinuxscript]
JOSMInstallWin [JOSMInstallWin]
JTileDownloader [JTileDownloader]
MappingProcess [MappingProcess]
Nastroje [Nastroje]
OSMTracker [OSMTracker]
OSMTrackerAndroid [OSMTracker pre Android]
Potlatch [Potlatch]
Tagging [Tagging]
TrekBuddy [TrekBuddy]
WinMobileBTGPS [WinMobileBTGPS]


CategoryCategory všetky kategórie
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki