Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for cislabudov
[4985] 2015-06-05 06:41:45 by kayle [oprava slovosledu]
[4984] 2015-06-05 06:37:23 by kayle [rozsirenie textu o pouziti entrance]
[4968] 2015-04-16 23:13:41 by Jose1711 [doplnenie povolenych hodnot pre adresne tagy]
[4665] 2014-02-14 11:53:35 by MiMiNo [building=entrance -> entrance=yes]
[4664] 2014-02-10 14:55:41 by kayle [pridany addr:place]
[4647] 2013-08-28 14:04:59 by kayle [poznamka o building=entrance a entrance=yes]
[4646] 2013-08-19 10:00:30 by JozefVince
[4645] 2013-08-19 09:36:39 by JozefVince
[4449] 2012-12-04 13:44:22 by Jose1711 [pridane info o tagging presete]
[4448] 2012-12-03 13:46:45 by Jose1711 [+ custom styl pre josm]
[4411] 2012-11-14 10:42:39 by kayle [opraveny link]
[4265] 2012-04-12 17:51:10 by nail
[4264] 2012-04-11 15:43:34 by Jose1711
[3870] 2011-09-02 15:27:55 by nail
[3869] 2011-08-31 14:20:37 by nail
[3868] 2011-08-31 14:20:17 by nail
[3867] 2011-08-31 13:49:44 by nail
[3866] 2011-08-31 13:49:20 by nail
[3865] 2011-08-31 13:48:36 by nail
[3864] 2011-08-31 13:44:45 by nail
[3863] 2011-08-31 13:31:26 by Jose1711 [typo]
[3862] 2011-08-31 13:26:25 by nail
[3861] 2011-08-31 13:18:33 by nail
[3860] 2011-08-31 13:14:22 by nail
[3859] 2011-08-31 13:13:59 by nail
[3858] 2011-08-31 13:13:28 by nail
[3857] 2011-08-31 13:11:28 by nail
[3856] 2011-08-31 13:10:12 by nail
[3855] 2011-08-31 13:07:14 by nail
[3854] 2011-08-31 13:06:59 by nail
[3853] 2011-08-31 13:06:46 by nail
[3852] 2011-08-31 12:58:39 by nail
[3849] 2011-08-31 12:50:33 by nail
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki