Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for DiSKInstallArchLinux
[5231] 2017-09-08 22:03:44 by kayle [aktualizácia]
[5108] 2017-02-15 14:26:12 by MiMiNo [SVN -> git]
[5080] 2016-08-21 08:51:37 by Jose1711 [pridanie sekcie overenie instalacie]
[5077] 2016-08-21 08:43:51 by Jose1711 [created]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki