Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for DiSKInstallCentOS
[5232] 2017-09-08 22:06:16 by kayle [aktualizácia]
[5107] 2017-02-15 14:24:51 by MiMiNo [SVN -> git]
[5084] 2016-08-21 09:42:40 by Jose1711 [opraveny nespravne detegovany odkaz]
[5081] 2016-08-21 08:52:56 by Jose1711 [konfiguracia bola presunuta na samostatnu stranku]
[4941] 2015-01-11 11:25:56 by MiMiNo [odstranenie nepotrebnych veci]
[4929] 2014-12-30 18:38:26 by MiMiNo [aktualizacia SVN adresy]
[4623] 2013-07-11 12:25:10 by MiMiNo [doplnený p7zip-plugins]
[4550] 2013-03-30 19:32:47 by MiMiNo [login do SVN]
[4549] 2013-03-30 19:29:51 by MiMiNo [pridané do kategórie HowTo]
[4545] 2013-03-30 19:17:16 by MiMiNo [počiatočná verzia]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki