DiSK inštalácia pre CentOS

Tento postup je platný pre CentOS 6.8, ale s drobnými zmenami bude fungovať aj pre ostatné distribúcie založené na RedHat-e, napr. Fedora, Scientific Linux.

Inštalácia softvéru

Pre nainštalovanie potrebného softvéru je nevyhnutné mať nakonfigurované tieto repozitáre:
Samotná inštalácia:
 


Konfigurácia

Konfigurácia DiSKu je spoločná pre všetky distribúcie a je popísaná tu.

Overenie inštalácie

Postup sa nachádza tu.


CategoryHowTo Kategória: Návody
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki