Náročnosť renderovania DiSKu

Rýchlosť renderovania je veľmi závislá od CPU, pritom stačí len 2GB RAM na renderovanie 99% Slovenska (výnimkou je len pár tiles na území Bratislavy a Košíc). V prípade viacjadrového procesora je možné spustiť viac inštancií DiSKu (vždy len 1 DiSK na jedno fyzické jadro, každý DiSK musí byť vo svojom vlastnom adresári). Pri 4GB RAM je možné spustiť 2 až 3 inštancie DiSKu, pri 8GB RAM aj viac ako štyri.

28.12.2016: Porovnanie výkonnosti CPU pri renderovaní tile 2260,1404
(veľkosť OSM dát: 8 522 977 B)
ProcesorRAM [GB]OSČas [s]
Intel(R) Core(TM) i7-6820HQ @ 2.70GHz24Debian Stretch1824
Intel(R) Core(TM) i7-4785T @ 2.20GHz16Debian Jessie 8.62207
Intel(R) Core(TM) i7-3770S @ 3.10GHz16Debian Stretch2672
Intel(R) Core(TM) i5-3320M @ 2.60GHz16Debian Stretch3127
Intel(R) Core(TM)2 Duo T9600 @ 2.80GHz8Debian Stretch3963
Intel(R) Core(TM)2 Quad Q9450 @ 2.66GHz8Debian Stretch4361

Čas renderovania k 28.12.2016

8.12.2013: Porovnanie výkonnosti CPU pri renderovaní tile 2260,1404
(veľkosť OSM dát: 5 322 232 B)
ProcesorRAM [GB]OSČas [s]
Intel(R) Core(TM) i5-3320M @ 2.60GHz8Debian Wheezy 7.22158
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T9600 @ 2.80GHz4Debian Wheezy 7.22834

Čas renderovania k 8.12.2013

29.3.3013: Porovnanie výkonnosti CPU pri renderovaní tile 2260,1404
(veľkosť OSM dát: 5 024 610 B)
ProcesorRAM [GB]OSČas [s]
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T9600 @ 2.80GHz4Debian Wheezy 7.02763
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9450 @ 2.66GHz8Debian Wheezy 7.02891
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9450 @ 2.66GHz8CentOS 6.32898
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8700 @ 2.53GHz2Debian Wheezy 7.02914
AMD E-350 CPU @ 1.6GHz8Debian Wheezy 7.08326
AMD E-350 CPU @ 1.6GHz (VirtualBox)3Win XP @ VirtualBox11382

Poznámka: Výkon Windows XP nie je taký zlý, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať, lebo VirtualBox nedokáže naplno využiť CPU (vyťaženie oscilovalo medzi 80 - 100%), a navyše sám spotrebováva časť výkonu CPU.

Čas renderovania k 29.3.2013

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki