Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for DiSKPerf
[5099] 2016-12-30 16:26:45 by MiMiNo [aktualizácia štatistík s novším HW k 28.12.2016]
[4652] 2013-12-08 16:08:54 by MiMiNo [pridané i5 CPU do porovnania]
[4554] 2013-03-31 18:50:59 by MiMiNo [počiatočná verzia]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki