Revision [4398]

This is an old revision of FileDownload made by kayle on 2012-10-24 15:59:18.

 

info Na stiahnutie


 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/info16.png) Súbory sú poskytované pod licenciou Creative Commons CC-BY-SA 2.0

Copyright ©2008 various OpenStreetMap contributors.
Licensed as Creative Commons CC-BY-SA 2.0 .
Some rights reserved.


 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/wiki_div.png)
info OSM extrakt Slovenska
Vo formáte osm používanom v projekte OpenStreetMap
slovakia.osm.pbf
Veľkosť: cca 95 MB
Aktualizované denne

 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/wiki_div.png)
 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/garmin_logo16.png) Garmin mapa Slovenska
Garmin mapa v img formáte a inštalátorom pre FreemapvMapSource MapSource
Mapa Slovenska
Mapa Slovenska 8MB (pre zariadenia s malou pamäťou)

freemapSKtopo - obsahuje mapu Slovenska s turistickými a cyklo trasami
inštalátor pre MapSource/BaseCamp
iba gmapsupp.img súbor

 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/wiki_div.png)
info Mapy pre OziExplorer a TrekBuddy
Vlastné mapy si vytvoríte v PC prostredníctvom aplikácie Mobile Atlas Creator

 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/wiki_div.png)
info Mapy pre GpsMid
Download na Freemap.sk

 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/wiki_div.png)
info Mapy pre OSMtracker
Momentálne je podporovaná možnosť online sťahovanie máp.
Prečítajte si informácie o konfigurovaní vrstvy LayerAllInOne. Do aplikácie len zadajte požadovanú URL adresu.
Offline mapu si môžete pripraviť podobne pomocou nástrojov OSMtiledownloader (Anglicky) a JTileDownloader JTileDownloader (slovensky)

 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/wiki_div.png)
 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/down16.png) GpsVP - mapy pre windows a PDA
GpsVP je open source program pre prácu s vektorovými Garmin a online rastrovými mapami (po stiahnutí máp do cache umožnuje aj offline režim). Prečítajte si Gpsvp popis nastavenia.


SiteStart Naspäť
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki