Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [4635]

This is an old revision of FileDownload made by kayle on 2013-07-23 08:16:26.

 

info Na stiahnutie


 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/info16.png) Súbory sú poskytované pod licenciou Creative Commons CC-BY-SA 2.0

Mapové dáta ©OpenStreetMap prispievatelia. Licencované pod ODbL 1.0.

 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/wiki_div.png)
info OSM extrakt Slovenska
Vo formáte osm používanom v projekte OpenStreetMap
slovakia.osm.pbf
Veľkosť: cca 95 MB
Aktualizované denne

 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/wiki_div.png)
 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/garmin_logo16.png) Garmin mapa Slovenska
freemapSKtopo - obsahuje mapu Slovenska s turistickými a cyklo trasami (aktualizovaná aspoň 1x mesačne)
Garmin mapa v img formáte a inštalátorom pre FreemapvMapSource MapSource
Mapa Slovenska
Mapa Slovenska 8MB (pre zariadenia s malou pamäťou)

 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/wiki_div.png)
info Mapy pre OziExplorer a TrekBuddy
Vlastné mapy si vytvoríte v PC prostredníctvom aplikácie Mobile Atlas Creator

 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/wiki_div.png)
info Mapy pre GpsMid
Download na Freemap.sk

 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/wiki_div.png)
info Mapy pre OSMtracker
Momentálne je podporovaná možnosť online sťahovanie máp.
Prečítajte si informácie o konfigurovaní vrstvy LayerAllInOne. Do aplikácie len zadajte požadovanú URL adresu.
Offline mapu si môžete pripraviť podobne pomocou nástrojov OSMtiledownloader (Anglicky) a JTileDownloader JTileDownloader (slovensky)

 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/wiki_div.png)
 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/down16.png) GpsVP - mapy pre windows a PDA
GpsVP je open source program pre prácu s vektorovými Garmin a online rastrovými mapami (po stiahnutí máp do cache umožnuje aj offline režim). Prečítajte si Gpsvp popis nastavenia.


SiteStart Naspäť
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki