Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [5317]

This is an old revision of FileDownload made by kayle on 2019-08-22 09:27:24.

 

info Na stiahnutie


 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/info16.png) Súbory sú poskytované pod licenciou Creative Commons CC-BY-SA 2.0

Mapové dáta ©OpenStreetMap prispievatelia. Licencované pod ODbL 1.0.

 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/wiki_div.png)
Android aplikácie
Freemap plugin pre aplikáciu Locus Map. Slúži na online vyhľadávanie POI a trás a spravovanie offline vektorovej mapy. Návod na inštaláciu a použitie.

Priame stiahnutie mapy Slovenska a Freemap štýlu pre program (odkazy sú funkčné len cez prehliadač v mobilnom telefóne s nainštalovanou aplikáciou)

Locus Map OruxMaps
Pokiaľ používate inú aplikáciu, ktorá vie zobraziť mapy vo formáte mapsforge, môžete si ručne stiahnuť nasledovné súbory. Tie potom musíte uložiť to priečinka, kde si to ktorá aplikácia vyžaduje. Kde konkrétne to je zistíte buď priamo v v tej ktorej aplikácií, alebo na web stránke tej aplikácie.
Uvedené mapy vo formáte mapsforge sa aktualizujú každý piatok.
 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/wiki_div.png)

 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/garmin_logo16.png) Garmin mapa Slovenska
freemapSKtopo - obsahuje mapu Slovenska s turistickými a cyklo trasami (aktualizovaná každý pondelok a štvrtok)
freemapCZtopo - obsahuje mapu Českej republiky s turistickými a cyklo trasami (aktualizovaná každý pondelok a štvrtok)

 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/wiki_div.png)
info OSM extrakt Slovenska
Vo formáte osm používanom v projekte OpenStreetMap
slovakia.osm.pbf
Veľkosť: cca 150 MB
Aktualizované denne

 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/wiki_div.png)
info Mapy pre OSMtracker
Momentálne je podporovaná možnosť online sťahovanie máp.
Prečítajte si informácie o konfigurovaní vrstvy LayerAllInOne. Do aplikácie len zadajte požadovanú URL adresu.
Offline mapu si môžete pripraviť podobne pomocou nástrojov OSMtiledownloader (Anglicky) a JTileDownloader (slovensky)

 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/wiki_div.png)
 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/down16.png) GpsVP - mapy pre windows a PDA
GpsVP je open source program pre prácu s vektorovými Garmin a online rastrovými mapami (po stiahnutí máp do cache umožňuje aj offline režim). Prečítajte si popis nastavenia.


SiteStart Naspäť
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki