Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [134]

This is an old revision of HomePage made by JozefVince on 2008-03-23 23:38:40.

 

Freemap Slovakia - "centrum"

Vitajte na našom malom wiki venovanom lokálnym aktivitám okolo medzinárodného projektu OpenStreetMap.

SiteMap (alebo podobný názov) - kde sa bude dat nájst všetko dôležíté a užitočné na jednom mieste (skoro ako PageIndex) ale aj s krátkym komentárom čo je to. Chceme ?

Novinky
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki