Revision [2902]

This is an old revision of JOSM made by MiMiNo on 2010-04-12 21:48:21.

 

ako inštalovať JOSM s kapor pluginom


pre prácu s pluginom treba mať verziu vyššiu ako 2830 (naozaj alebo to píše iba mne?), preto treba inštalovať inak ako štandardným spôsobom ~ ( standardny sposob je umiestneniev repositari na http://josm.openstreetmap.de/wiki/Plugins )

Domovská stránka projektu je http://josm.openstreetmap.de/. Paralelne existujú dve verzie: Predpokladom pre úspešné spustenie je, že v systéme je už nainštalovaná Java.

Linux


Windows

 1. Stiahnuť verziu tested alebo latest.
 2. Stiahnutý súbor skopírovať do nejakého adresára, napr. "C:\Program Files\JOSM\" (adresár treba najprv vytvoriť).
 3. Vytvoriť si zástupcu (anglicky "shortcut") pre pohodlnejšie spúšťanie JOSM: pravým tlačítkom myši na voľnej ploche, z menu zvoliť "Nový", z novootvoreného menu zvoliť druhú položku zhora "zástupca" a v otvorenom okne zadať
"c:\Program Files\Java\jre1.6.0_17\bin\java.exe" -Xmx128M -jar "c:\Program Files\JOSM\josm-latest.jar"
a zvoliť tlačítko "ďalej", zvoliť meno (napr. "JOSM editor") a potvrdiť tlačítkom "Dokončiť".

Mac OS XJOSM - ťahák

JOSM je program na editáciu máp vytvorených z GPS dát.

Základ pre editovanie v JOSM, je mať konto na www.openstreetmap.org.
JOSM už bude podporovať formát NMEA, čiže nie je potrebná konverzia na formát GPX.

Import a manipulácia NMEA dát

 1. Otvoriť v JOSM NMEA záznam (ako?)
 2. Stiahnuť k nemu OSM dáta

Import a manipulácia GPX dát


Otázka Viem ako importovať do JOSM GPX track - vidím ho zobrazený v JOSM - ale nemôžem vyselektovať jeho nódy keď sa ich snažím manipulovať.
Odpoveď V paneli "Layers" klikni pravým tlačidlom na myši na meno importovanej "gpx" vrstvy a zvoľ "Convert to data layer".

Otázka Ako môžem pridať do existujúcej cesty nód?
Odpoveď Bez toho aby bolo niečo vyselektované stlač "N" na klávesnici. Potom klikni na cestu kde chceš mať nový nód. Stlač "S" a vložený nód môžeš posunúť, ak treba.

Poznámky

Prepojenie importovaných GPX dát s OSM dátami:
 1. Treba najprv dostať dáta z GPX vrstvy na rovnakú vrstvu s OSM dátami. Nato slúži tlačidlo "Merge Layers": screenshot
 2. Napojenie importovanej cesty na existujúcu - vyselektuj body ktoré chceš spojiť a stlač "M" na klávesnici
Pozn: tento postup nie je odporučaný bez ďalšieho upravovania logu, pretože pozícia z GPS prijímača obsahuje náhodnú chybu v každej pozícii a tak v skutočnosti rovná cesta je v GPS logu často viac či menej zvlnená, pravouhlé zatáčky vidno v logu ako oblúky čo nezodpovedá realite. Okrem toho priamou konverziou GPS logu na OSM dáta, cesty obsahujú zbytočne veľa uzlov(nodes). Ak predsa len použijete tento postup, neuploadujte dáta, kým ich manuálne neupravíte - narovnaním rovných úsekov ciest, úpravou pravouhlých zatáčok na pravouhlé, a odstránením nepotrebných uzlov. Na zjednodušenie ciest (redukcia počtu uzlov) je možné použiť Simplify ways funkciu z utilsplugin v JOSM. Odporúčam sa najprv pohrať s nastavením ... (zistim ktore, teraz to nejde :S )

Anotácia (Tagovanie)


Otázka Ako si nastavím JOSM aby bol užívateľský prístupnejší?
Odpoveď
 1. Zapnúť menu/View/Wireframe View (Ctrl+W)
 2. Zapnuť Mercator projekciu
 3. Nastaviť si preferencie - menu/Edit/Preferences alebo stlačiť F12
  1. 2.záložka (obrázok zemegule) - Connection settings - zadať svoje OpenStreetMap konto
  2. 3.záložka (obrázok siete) - Zapnúť Build-in defaults - Enable build-in defaults
  3. 5.záložka (obrázok el.zásuvky) - stiahnuť pluginy
   1. Stlaciť Download list
   2. Označiť pluginy unglueplugin, validator, wmsplugin, utilsplugin
   3. Stlačiť Update
   4. Stlačiť OK
   5. Odsúhlasiť potvrdenie stiahnutia pluginov
   6. Reštartovať JOSM - vypnúť a zapnuť
 4. Stiahnúť plugin Nearclick - čiastočne umožňuje vkladanie bodov, aj keď je kurzor myši v pohybe

Otázka Treba vedieť keywords a values naspamäť pri ich vytváraní, alebo existuje plugin ktorý mi populuje drop-down?
Odpoveď
 1. V paneli "Preferences" treba mať kvačku v "Enable built in defaults ..." v 3 záložke zhora v sekcii "Map Settings"
 2. to by malo zobraziť v menu "Presets" odkiaľ sa dajú vyselektovať anotácie pre vyselektovaný nód alebo dráhu

Otázka Ako skopírovať tagy z existujúceho mapového objektu?
Odpoveď Klik na existujúci mapový objekt, stlač "Ctrl+C", klik na želaný mapová objekt, stlač "Ctrl+Shift+V"

nerozpísané informácie

 1. Dokonfigurovať WMS plugin a validator, pridať WMS landsatCategoryHowTo, CategorySoftware
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki