Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
1.-2. októbra 2011

Program bude obsahovať prednášky, mapovanie, valné zhromaždenie a spoločenskú udalosť.

Predbežný program:

Začiatok prednášok 10:00

sobota 1.10.2011


Valné zhromaždenie občianskeho združenia Freemap Slovakia.

nedeľa 2.10.2011


Prednášky s ukážkami pre začiatočníkov

Miesto: Prievidza - 18.60727|16|A Dom kultúry, F. Madvu 11

Ubytovanie: v rekreačnom stredisku 18.64062|16|A Púšť (web).

Category2percenta
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki