Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for MicroMappingParty20080726
[3935] 2011-10-11 17:37:16 by JozefVince
[357] 2008-07-28 16:46:58 by JozefVince
[356] 2008-07-28 16:42:35 by JozefVince
[354] 2008-07-28 16:17:57 by JozefVince
[353] 2008-07-28 16:17:37 by JozefVince
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki