Revision [354]

This is an old revision of MicroMappingParty20080726 made by JozefVince on 2008-07-28 16:17:57.

 

Micro Mapping Party - 26.7.2008


Agenda


Kto príde

vítaný je každý, kto má GPS s možnosťou vytvorenia logu, zápisníkom a pisátkom - ani jedna vec však nie je podmienkou


Čo si priniesť

  1. bike a veci potrebne na prežitie (vodu, slnečné okuliare, pár korún na jedlo a kofolu)
  2. mobil
  3. GPS
  4. zápisník a pisátko
  5. mapu pre orientáciu v oblasti
  6. fotoaparát (optional)
  7. záznamník (optional)
  8. chuť mapovať alebo iba tak si zajazdiť na bike-u

Dodi


< MicroMappingParty
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki