Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Mapping Party PIENAP


Registrácia otvorená do 08. Nov 2011 12:00


By Achernar.sk (Own work) [CC0 (creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en)], via Wikimedia CommonsV Pieninskom Národnom Parku (PIENAP) sa uskutoční akcia Mapping Party, ktorej cieľom je vytvoriť čo najpresnejšiu digitálnu mapu okolia, dostupnú zdarma pre všetkých.

Dobrovoľníci, amatérski kartografi, sa počas víkendu pokúsia zmapovať celú turistickú oblasť PIENAPu a jej obcí. Použijú pri tom obyčajné telefóny s GPS, navigačné zariadenia, alebo záznamové GPS zariadenia - zariadenia na záznam trasy.

Do tejto akcie sa môže zapojiť aj verejnosť, stačí prísť ráno 12. novembra o 10:00 ku penziónu “Pod troma korunami”, netreba mať ani vlastné GPS zariadenie. Nováčikom vysvetlíme základné princípy mapovania a zakresľovania digitálnej mapy, ako aj jej následné použitie.


Program Mapping Party

 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/info16.png) Tri koruny, vrch v Poľskej časti Pienin. V popredí peší most ponad Dunajec, vedúci do Poľska.

Skúsení mapovačiNováčikovia
09:30 Stretnutie mapovačov
10:00 Rozdelenie oblastí
10:30 Mapovanie

16:00 Občerstvenie a zakresľovanie oblastí

10:30 Zoznámenie sa
11:00 Vysvetlenie mapovania
11:30 Mikro-mapovanie obce Červený kláštor
12:30 Návrat z mapovania a občerstvenie
13:00 Vysvetlenie zakresľovania do mapy
13:30 Zakresľovanie mapy

Ak máte záujem prísť, je nutné vyplniť Registráciu

Miesto stretnutia:
Navrhované trasy:


Našim hlavným cieľom je zmapovať turistické trasy, popri nich budeme mapovať ešte aj okolité obce. Navrhnuté turistické trasy sú vedené tak, aby pokryli všetky doteraz nezmapované časti PIENAPu.

 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/marked16.png) Trasa 1 (15 km, stupanie 926 m, klesanie 929 m)

Stromowce Nizne -  žltá  - Przelecz Szopka -  žltá  - Kroscienko - naspäť -  zelená  - Czertezik -  modrá  - Bajkow Gron -  modrá  - Kosarzyska -  zelená  - Podlacze - Stromowce Nizne

http://dl.dropbox.com/u/29095940/freemap-pienap/pieniny-trasa1.gpx
 


 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/marked16.png) Trasa 2 (22 km, stupanie 1181 m, klesanie 1181 m)

Haligovce -  zelená  - Pod Plašnou -  zelená  - Lesnica - Nad Lesnicou -  žltá  - Šafránovka, sedlo (št. hranica) -  žltá  - Szafranowka -  modrá  - Husciawa -  žltá  - Lesnícke sedlo -  červená  - Veľký Lipník - naspäť  červená  - Lesnícke sedlo -  červená  - Pod Plašnou -  zelená  - Haligovce

http://dl.dropbox.com/u/29095940/freemap-pienap/pieniny-trasa2.gpx
 


 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/marked16.png) Trasa 3 (9 km, stupanie 355 m, klesanie 365 m)

Červený Kláštor -  červená  - Cerla -  modrá  - Targov -  žltá  - Prielom Dunajca -  červená  - Červený Kláštor

http://dl.dropbox.com/u/29095940/freemap-pienap/pieniny-trasa3.gpx
 


 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/marked16.png) Trasa 4 (9 km, stupanie 306 m, klesanie 311 m)

Stráňany -  zelená  - sedlo pod Vysokými skalami -  zelená  naspäť - Stráňany

http://dl.dropbox.com/u/29095940/freemap-pienap/pieniny-trasa4.gpx
 


 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/marked16.png) Trasa 5 (10 km, stupanie 520 m, klesanie 520 m)

Vyšné Stromovce -  červená  - križovatka s modrou -  červená  naspäť - Vyšné Stromovce

http://dl.dropbox.com/u/29095940/freemap-pienap/pieniny-trasa5.gpx
 


Sumár:


Čo:
Mapovanie PIENAPu a okolitých obcí
Kedy:
12 Nov 2011 / 10h00 - 17h30
Ako: Kde:
Penzión pod troma korunami: http://penzion-p3k.tym.sk/?page_id=2
Mapa: Digitálna mapa Freemap
GPS: 49.39263° 20.40841°
49°23.5581' 20°24.50444'
49°23'33" 20°24'30"Občianske Združenie Freemap bolo založené v roku 2009. Zastupuje slovenskú komunitu amatérskych kartografov pracujúcich na medzinárodnom projekte OpenStreetMap, ktorého cieľom je vytvorenie kompletnej a najaktuálnejšej digitálnej mapy sveta.
Združenie zastrešuje mapový portál freemap.sk, koordinuje komunikáciu s mapovačmi a inštitúciami a organizuje akcie zamerané na vzdelávanie verejnosti v oblasti tvorby a využitia digitálnej mapy.

CategoryMappingParty
Category2percenta
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki