Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for MicroMappingParty201111
[4030] 2011-11-14 22:44:36 by MesiRE
[4012] 2011-11-04 14:25:52 by MesiRE
[4010] 2011-11-01 23:30:22 by Jose1711 [orientacne prevysenia]
[4004] 2011-10-24 14:45:57 by Jose1711 [grammar]
[3999] 2011-10-19 21:15:02 by Jose1711 [pridana trasa 5]
[3989] 2011-10-18 20:23:02 by MesiRE
[3988] 2011-10-18 20:21:53 by MesiRE
[3987] 2011-10-18 20:20:21 by MesiRE
[3986] 2011-10-18 20:09:33 by MesiRE
[3985] 2011-10-18 20:08:08 by MesiRE
[3983] 2011-10-17 23:14:12 by MesiRE
[3982] 2011-10-17 23:11:44 by MesiRE
[3981] 2011-10-17 22:52:52 by MesiRE
[3980] 2011-10-17 22:37:32 by MesiRE
[3979] 2011-10-17 22:36:35 by MesiRE
[3978] 2011-10-17 22:29:39 by MesiRE
[3977] 2011-10-17 22:24:08 by MesiRE
[3972] 2011-10-17 22:09:51 by MesiRE
[3969] 2011-10-17 21:43:41 by MesiRE
[3968] 2011-10-17 20:52:25 by MiMiNo [oprava preklepu]
[3967] 2011-10-17 20:45:29 by MesiRE
[3966] 2011-10-17 19:42:00 by JozefVince
[3965] 2011-10-17 18:44:30 by MesiRE
[3964] 2011-10-17 18:40:50 by MesiRE
[3963] 2011-10-17 17:46:28 by JozefVince
[3954] 2011-10-17 16:09:17 by MesiRE
[3953] 2011-10-17 16:07:26 by MesiRE
[3952] 2011-10-16 20:03:29 by JozefVince
[3951] 2011-10-14 10:51:40 by JozefVince
[3950] 2011-10-14 10:49:31 by JozefVince
[3949] 2011-10-14 10:46:18 by JozefVince
[3948] 2011-10-14 10:41:09 by JozefVince
[3947] 2011-10-14 10:40:57 by JozefVince
[3946] 2011-10-14 10:18:00 by Jose1711 [pridane navrhovane trasy]
[3944] 2011-10-11 22:31:34 by MesiRE
[3943] 2011-10-11 22:28:13 by MesiRE
[3942] 2011-10-11 22:26:09 by MesiRE
[3941] 2011-10-11 22:06:20 by MesiRE
[3940] 2011-10-11 17:40:35 by JozefVince
[3930] 2011-10-11 17:35:03 by JozefVince
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki