Revision [2357]

This is an old revision of TaggingBratislava made by MichalPalenik on 2009-10-30 16:42:44.

 

Používanie značenia SSC v (krajských) mestách nemá zmysel:
návrh v Bratislave
highway=primary:
highway=secondary: highway=tertiary:
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki