Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for WinMobileBTGPS
[2733] 2010-03-06 23:16:38 by MiMiNo [typo]
[2732] 2010-03-06 23:15:46 by MiMiNo [pridaný kompletný obsah + screenshoty]
[2730] 2010-03-06 20:05:34 by MiMiNo [základ pre ďalšie úpravy]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki