Revision [4692]

This is an old revision of freemapSKtopo made by SanoZ on 2014-04-10 20:09:55.

 

freemapSKtopo

je turistická/cyklo mapa vytvorená z dát projektu OpenStreetMap určená pre navigačné zariadenia značky Garmin. Inštrukcie pre operačný systém Windows sú nižšie. Inštrukcie pre MacOS X nájdete na FreemapGarminMacOSX tejto stránke.

Inštalácia pre Windows

Prvá možnosť je za pomoci programov MapSource alebo BaseCamp, dodávaných spolu so zariadením.
  1. Stiahnite si zo stránky http://download.freemap.sk/garmin mapu freemapSKtopo.exe (obsahuje windows inštalátor pre MapSource/BaseCamp).
  2. Po spustení sa Vás inštalátor opýta, kam mapu uložiť a aký štýl mapy si želáte použiť. Máte na výber štýl turistický a cyklo. Sú viac menej rovnaké, len pri turistickom sú výraznejšie turistické značky a pri cyklo zas cyklistické značky.
  3. Pripojte zariadenie k PC a spustite MapSource
  4. Vyberte si freemapSKtopo mapu, upravte mierku zobrazenia tak, aby ste videli celé Slovensko
  5. Vyberte "nástroj mapy" a vyklikajte si ktoré oblasti chcete mať v zariadení (toto sa môže opakovať viac krát a pre rôzne mapy, stačí len zvoliť inú mapu a vyklikať na nej oblasti). Naľavo by ste mali vidieť (záložka Mapy) ako pribúdajú vybrané oblasti.
  6. Kliknite na "Odoslať do zariadenia"
  7. HOTOVO

Druhá možnosť je použiť súbor gmapsupp.img. Tento obsahuje mapu iba s turistickým vzhľadom.
  1. Stiahnite si zo stránky http://download.freemap.sk/garmin mapu freemapSKtopo.gmapsupp.zip.
  2. Rozbaľte zip súbor. (Obsahuje gmapsupp.img a informacia.txt)
  3. Súbor gmapsupp.img stačí nakopírovať na zariadenia (priečinok garmin) alebo na pamäťovú kartu. Ak už máte taký súbor a obsahuje inú mapu odporúčame si pôvodnú mapu zazálohovať v počítači. Niektoré novšie zariadenia zvládnu viac img súborov. Stačí gmapsupp.img premenovať napr. na freemap.img.

Zmena štýlu

Pri windows inštalátore je na výber turistický alebo cyklo vzhľad. Zmeniť sa to momentálne dá iba pri inštalácií. Ak ste ale zdatnejší v práci s počítačom, stačí ísť do priečinka c:\garmin\maps\freemapSKtopo\ (ak ste menili inštalačnú cestu, zmeňte si ju podľa potreby) a skopírujte

Upozornenie na záver

Mapa, ako mnohé ďalšie voľne dostupné mapy, je pripravená neoficiálnymi nástrojmi, ktoré nie sú výrobcom zariadení Garmin podporované.
Tu uvedený postup je bez záruky a aj v prípade, že budete postupovať presne podľa neho nezaručujeme, že sa s Vaším zariadením nič nestane. Ak sa predsa len stane ponechajte si všetky kúsky čo Vám ostanú.

Vylúčenie zodpovednosti
Poskytovateľ mapových podkladov (Freemap Slovakia) nezodpovedá za žiadne ujmy na zdraví, smrť následkom úrazu, stratu orientácie, alebo finančné straty spôsobené použitím mapových podkladov, ani nepresnosťou, prípadne chybou v poskytovaných mapových podkladoch.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki