Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
CREATE TABLE `fm_Wikipedia` (
 `page_id` int(8) NOT NULL,
 `page_title` varchar(100) collate utf8_slovak_ci NOT NULL,
 `page_url` varchar(100) collate utf8_slovak_ci NOT NULL COMMENT 'url, pred ktorú treba dať http://sk.wikipedia.org/wiki/',
 `image` varchar(150) collate utf8_slovak_ci default NULL COMMENT 'prvý obrázok na stránke, asi je v thumbs',
 `lat` double NOT NULL,
 `lon` double NOT NULL,
 `category` varchar(100) collate utf8_slovak_ci default NULL,
 `perex` text collate utf8_slovak_ci COMMENT 'prvý odsek na stránke',
 `weight` int(8) NOT NULL COMMENT 'počet znakov v článku',
 PRIMARY KEY (`page_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_slovak_ci


Viac na LayerWikipedia

Tabuľka a hlavne obsah je vo vývoji. Momentálne sú parsované dva druhy súradníc:
- dms typu: | lat_d =48| lat_m =47| lat_s =27 | lat_NS = S
- typ: Severná šírka = 48° 16'
- sú aj iné formáty ?

zatiaľ je okolo 900 záznamov.

todo:
- oblasti (národný park poloniny, nie je jasné ktoré koordináty zobrať)
- okolo 98 záznamov má rovnaké súradnice (napr 15 obcí v okrese Spišská Nová Ves, )
- dopniť freemap sem
- krajšie bublinky

Duplicitné súradnice k 19.10.2009:

Hul,Úľany nad Žitavou: 18.25, 48.1
Wikipédia:Popis k šablóne obec (Slovensko),Malokarpatské múzeum v Pezinku: 17.2666666667, 48.2666666667
Šaca,Západ (okres Košice II): 21.1666666667, 48.6333333333
Arnutovce,Bystrany,Danišovce,Harichovce,Hincovce,Hnilčík,Hnilec (obec),Letanovce,Lieskovany,Markušovce,Mlynky (okres Spišská Nová Ves),Smižany,Spišské Tomášovce,Vydrník: 20.55, 48.9333333333
Veľká Lomnica,Gánovce: 20, 49
Kojatice (okres Prešov),Chminianske Jakubovany: 21, 49
Suchý (vrch),Suchý (1468 m n. m.): 18.9564, 49.1711833333
Veľký Kriváň,Šablóna:Geobox/Dokumentácia: 19.0308166667, 49.1876166667
Chleb,Hromové: 19.0513888889, 49.1908333333
Tisinec,Mlynárovce: 21.6333333333, 49.2333333333


CategoryAPI
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki