Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for ApiDbFmWikipedia
[5268] 2017-09-09 20:26:05 by kayle [aktualizácia]
[2324] 2009-10-26 18:20:43 by MichalPalenik
[1811] 2009-05-20 13:05:56 by MichalPalenik
[1810] 2009-05-20 13:04:47 by MichalPalenik
[1491] 2009-03-05 17:52:39 by JozefVince
[1402] 2009-02-27 14:05:33 by JozefVince
[1393] 2009-02-27 14:02:07 by JozefVince
[1381] 2009-02-27 12:40:21 by MichalPalenik
[1379] 2009-02-27 12:34:52 by MichalPalenik
[1378] 2009-02-27 12:29:54 by MichalPalenik
[1344] 2009-02-26 09:05:07 by MichalPalenik
[1342] 2009-02-25 23:08:45 by MichalPalenik
[1303] 2009-02-24 10:22:30 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki