Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for BakalarkaMapaObce
[4389] 2012-10-05 10:26:53 by MichalPalenik
[4383] 2012-10-05 10:12:17 by MichalPalenik
[4380] 2012-10-05 10:04:46 by MichalPalenik
[4274] 2012-04-17 19:37:51 by MichalPalenik
[4260] 2012-04-03 15:40:02 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki