Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3327]

This is an old revision of BakalarkaPOIpridaj made by MichalPalenik on 2010-10-06 09:55:13.

 

bakalárska práca na pridávanie nových POI priamo z freemap.sk : registrovaný užívateľ má mať možnosť pridať novú reštauráciu na dva kliky myšou.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki