Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Kde vidno cyklo mapu:


nezmapovaná cyklistika

mapa pre evidovanie nezmapovanej cyklistiky: http://umap.openstreetmap.fr/en/map/nezmapovana-cyklistika-freemap-slovakia_95322

Ako tagovať veci spojené s bicyklom


cieľom je vytvoriť nie len mapu oficiálnych cyklochodníkov/cyklotrás, ale najmä mapu neoficiálnych/odporúčaných cyklochodníkov (napr málo využívané sídliskové cesty, široké chodníky, ...). Na to je ale potrebné otagovať existujúce cesty/chodníky doplňujúcimi značkami, tak aby bolo možné rozlíšiť vhodné a nevhodné cesty.

Cesty
highway=* (prosím nemeniť)
maxspeed=30 (ak je 50, netreba značiť)
povrch=cobblestone (mačacie hlavy, ak nie je asfalt), paving_stones - zámková dlažba ang wiki
lanes=2 (počet pruhov, pri jednosmerke je základ 1, pri obojsmerke základ 2)
traffic:class ? nejak kódovať množstvo aút, asi +1 znamena že z residential sa stane tertiary a z tertiary secondary
lanes:bus=1 (ak je buspruh)
cycleway=sharrow - cyklopiktokoridor ang wiki
cycleway=shared_lane - napr pruh iba pre bus a bicykle
incline= sklon pri veľmi strmých cestách, cesta ide zdola nahor, ang wiki

Chodníky
highway=footway (bežné asfaltové chodníky), highway=pedestrian (pešia zóna), highway=path (nespevnený chodník)
width=4, šírka v metroch (reálna šírka čo zostane pre chodcov/cyklistov, priemer za úsek)
surface=cobblestone, povrch (ak nie je asfalt), ak je cesta path/track, berieme že je podklad blato (teda ground)
segregated=yes (ak je to segregovaný/aspoňčiarouoddelený cyklochodník)

Schody
highway=steps anglická wiki
step_count=30 - je tam 30 schodov
rail:bicycle=yes - kolajnica pre vytlačenie bicykla
rail:wheelchair=yes - pre vozíčkarov použiteľná rampa

Bodové prekážky
bodové prekážky su ako bod na ceste (nie vedľa cesty)
anglická wiki
barrier=kerb, height=0.2 obrubník výšky 20cm
barrier=bollard - tyčka uprostred chodníka, bicyklom viem prejísť okolo
barrier=lift_gate - rampa

anglická wiki
traffic_calming=bump - klasický hrboľ
traffic_calming=hump - väčší hrboľ, 2-4 metre dlhý
traffic_calming=table - oveľa širší hrboľ, 3 a viac metrov

zúženie: narrow=yes a width=1.2 (že v tomto bode sa zúži na 1,2m)

cykloobojsmerky
oficiálne: oneway:bicycle=no - asi jeden príklad v Devíne
neoficiálne: oneway:bicycle=tolerated

cyklostojany
stojany: anglická wiki
amenity=bicycle_parking
bicycle_parking=?? name= ak daný stojan má názov (názov typu "stojan pri tescu" netreba dávať, keďže vieme že to je stojan a vieme že vedľa je tesco)
operator= kto daný stojan spravuje
capacity=6 - oficiálna kapacita je 6 bajkov
možno covered=yes (ak je pod strechou), surveillance=public (ak je tam kamera)

bicyklový obchod
shop=bicycle
a ďalej: name= website= phone= opening_hours= (ako na oma.sk

iné cykloveci
anglická wiki
service:bicycle:retail=yes - predaj bicyklov (ak je to nejaká všeobecná športová predajňa aj s bicyklami)
service:bicycle:repair=yes - opravnovanie bicyklov (v shop=bicycle chápeme ako "áno")
service:bicycle:diy=yes - možnosť opraviť si bicykel sám aka cyklokuchyňa


relácie
cesty zaradené do relácie typu bicycle budú preferované.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki