Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3354]

This is an old revision of Bicykel made by MichalPalenik on 2010-10-17 21:20:42.

 

Ako tagovať veci spojené s bicyklom


preklad http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bicycle

(možno aj http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Class:bicycle)

dev:
vyrobiť ikonky (obchody, parkoviská, ...)

zmeniť farebnosť mapy a doplniť POI

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki