Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [4481]

This is an old revision of Bicykel made by MichalPalenik on 2013-01-27 17:06:13.

 

Kde vidno cyklo mapu:Ako tagovať veci spojené s bicyklom


cieľom je vytvoriť nie len mapu oficiálnych cyklochodníkov/cyklotrás, ale najmä mapu neoficiálnych/odporúčaných cyklochodníkov (napr málo využívané sídliskové cesty, široké chodníky, ...). Na to je ale potrebné otagovať existujúce cesty/chodníky doplňujúcimi značkami, tak aby bolo možné rozlíšiť vhodné a nevhodné cesty.

Cesty

highway=* (prosím nemeniť)
maxspeed=30 (ak je 50, netreba značiť)
povrch=cobbelstone (mačasie hlavy, ak nie je asfalt)
lanes=2 (počet pruhov, pri jednosmerke je základ 1, pri obojsmerke základ 2)
traffic ? nejak kódovať množstvo aút, asi +1 znamena že z residential sa stane tertiary a z tertiary secondary
lanes:bus=1 (ak je buspruh)
cycleway=sharrow - cyklopiktokoridor
cycleway=sharred_lane - napr pruh iba pre bus a bicykle
incline= sklon pri veľmi strmých cestách, cesta ide zdola nahor

Chodníky

highway=footway (bežné asfaltové chodníky), highway=pedestrian (pešia zóna), highway=path (nespevnený chodník)
width=4, šírka v metroch (reálna šírka čo zostane pre chodcov/cyklistov, priemer za úsek)
surface=cobblestone, povrch (ak nie je asfalt), ak je cesta path/track, berieme že je podklad blato (teda dirt)
segregated=yes (ak je to segregovaný/aspoňčiarouoddelený cyklochodník)

Schody

highway=steps (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dsteps)
step_count=30 - je tam 30 schodov
rail:bicycle=yes - kolajnica pre vytlačenie bicykla
rail:wheelchair=yes - pre vozíčkarov použiteľná rampa


Bodové prekážky

bodové prekážky su ako bod na ceste (nie vedľa cesty)

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:barrier
barrier=kerb, height=0.2 obrubník výšky 20cm
barrier=bollard - tyčka uprostred chodníka, bicyklom viem prejísť okolo
barrier=lift_gate - rampa

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Traffic_calming
traffic_calming=bump - klasický hrboľ
traffic_calming=hump - väčší hrboľ, 2-4 metre dlhý
traffic_calming=table - oveľa širší hrboľ, 3 a viac metrov

zúženie: narrow=yes width=1.2 (že v tomto bode sa zúži na 1,2m)

cykloobojsmerky

oficiálne: oneway:bicycle=no
neoficiálne: oneway:bicycle=tolerated

cyklostojany
stojany: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bicycle_parking
amenity=bicycle_parking
bicycle_parking=?? name= ak daný stojan má názov
operator= kto daný stojan spravuje
možno covered=yes (ak je pod strechou)

bicyklový obchod
shop=bicycle
a ďalej: name= website= phone= opening_hours=

iné cýkloveci
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/service:bicycle
service:bicycle:retail=yes - predaj bicyklov (ak je to nejaká všeobecná športová predajňa aj s bicyklami)
service:bicycle:repair=yes - opravnovanie bicyklov (v shop=bicycle chápeme ako "áno")
service:bicycle:diy=yes - možnosť opraviť si bicykel sám aka cyklokuchyňa

dosť
preklad http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bicycle

(možno aj http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Class:bicycle)

Príklad z Přahy:
http://www.prahounakole.cz/mapa/pouzivani/legenda/
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/cycle_ways

dev:
vyrobiť ikonky (obchody, parkoviská, ...)

zmeniť farebnosť mapy a doplniť POI

Návrh

podľa Jozo Schwartz

Tagovanie používam také, na ktorom panuje OSM dohoda, čiže žiadne špecifiká.
Ako základ môžeme zobrať mapu http://www.freemap.sk/#p=48.13014|17.1177|15,m=C. Osobne by sa mi do budúcnosti viac páčilo také mierne "zasivené" pozadie, aby bola mapa menej výrazná, ako cyklotrasy.
Na cyklistickej mape by mali ísť ikony pre parkoviská a benzínové pumpy. Naviac sa budú renderovať veci nižšie. Ikonky posielam zatiaľ len nápady z netu, skúsim pripraviť aj vlastné.

BODY
parkovanie pre bicykle
amenity=bicycle_parking
ak je vyplnená capacity, bude sa zobrazovať ako číslo pri ikonke
http://www.tfl.gov.uk/assets/images/cycling/content/cycle-parking-icon.gif (resp. C v štvorčeku)

bicyklový obchod
shop=bicycle
ak je nastavené name, bude sa od určitého zoomu renderovať

bicyklový servis
na toto som nenašiel vhodný tag
http://www.nrma.com.au/images/product-fb/icon_moto_repairs.gif

požičovňa bicyklov
amenity=bicycle_rental
ak je nastavené name, bude sa od určitého zoomu renderovať
toto by mohla byť vhodná ikona, len zmeniť $ na € http://www.albertaparks.ca/images/summer/icons/BR.gif

priechod pre cyklistov so svetelnou signalizáciou
highway=crossing
bicycle=yes
crossing=traffic_signals
inonka semaforu, zatiaľ nemám dobrú

priechod pre cyklistov bez svetelnej signalizácie
highway=crossing
bicycle=yes
crossing!=traffic_signals
http://www.e-auto.cz/dopravni-znacky/informativni_provozni/prechod-cyklisti.png

CESTY
cyklotrasa
highway=cycleway
zelená plná čiara

spoločná trasa pre bicykle a chodcov s oddelenými pruhmi
bicycle=designated
foot=designated
highway=path/footway/pedestrian/...(/living_street/service)
segregated=yes
zelená prerušovaná čiara

spoločná trasa pre bicykle a chodcov s neoddelenými pruhmi
bicycle=designated
foot=designated
highway=path/footway/pedestrian
segregated=no (alebo nevyplnené)
modrá prerušovaná čiara

Hrúbku čiar si neviem predstaviť, daj nejakú potom môžeme doladiť.

Relácie
navrhované trasy:
renderovali by sa menšie ako normálne, ale viditeľné

ešte by som vyhodil rôzne neužitočné veci (motorway, trunk, parkoviská, ...)

čo znamená bicycle=yes ?
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki