Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
preklad http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bicycle

(možno aj http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Class:bicycle)

Príklad z Přahy:
http://www.prahounakole.cz/mapa/pouzivani/legenda/
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/cycle_ways

dev:
vyrobiť ikonky (obchody, parkoviská, ...)

zmeniť farebnosť mapy a doplniť POI

Návrh MP


renderovať cyklotrasy ako širokú polopriesvitnú trasu
- EV* vždy červená
- mimo residential podľa tagu colour
- residential podľa RWN, LWN...

fyzická infraštruktúra, tenká čiara nad cyklotrasami
- farba bezpečnosť (zelená - modrá - žltá), veľmi nebezepečné tenké šedé
- šírka pohodlnosť/rýchlosť (1 až 2 px)
- tie pod trasami renderovať skôr, mimo trás neskôr

POI
- riešené inde

Návrh

podľa Jozo Schwartz

Tagovanie používam také, na ktorom panuje OSM dohoda, čiže žiadne špecifiká.
Ako základ môžeme zobrať mapu http://www.freemap.sk/#p=48.13014|17.1177|15,m=C. Osobne by sa mi do budúcnosti viac páčilo také mierne "zasivené" pozadie, aby bola mapa menej výrazná, ako cyklotrasy.
Na cyklistickej mape by mali ísť ikony pre parkoviská a benzínové pumpy. Naviac sa budú renderovať veci nižšie. Ikonky posielam zatiaľ len nápady z netu, skúsim pripraviť aj vlastné.

BODY
parkovanie pre bicykle
amenity=bicycle_parking
ak je vyplnená capacity, bude sa zobrazovať ako číslo pri ikonke
http://www.tfl.gov.uk/assets/images/cycling/content/cycle-parking-icon.gif (resp. C v štvorčeku)

bicyklový obchod
shop=bicycle
ak je nastavené name, bude sa od určitého zoomu renderovať

bicyklový servis
na toto som nenašiel vhodný tag
http://www.nrma.com.au/images/product-fb/icon_moto_repairs.gif

požičovňa bicyklov
amenity=bicycle_rental
ak je nastavené name, bude sa od určitého zoomu renderovať
toto by mohla byť vhodná ikona, len zmeniť $ na € http://www.albertaparks.ca/images/summer/icons/BR.gif

priechod pre cyklistov so svetelnou signalizáciou
highway=crossing
bicycle=yes
crossing=traffic_signals
inonka semaforu, zatiaľ nemám dobrú

priechod pre cyklistov bez svetelnej signalizácie
highway=crossing
bicycle=yes
crossing!=traffic_signals
http://www.e-auto.cz/dopravni-znacky/informativni_provozni/prechod-cyklisti.png

CESTY
cyklotrasa
highway=cycleway
zelená plná čiara

spoločná trasa pre bicykle a chodcov s oddelenými pruhmi
bicycle=designated
foot=designated
highway=path/footway/pedestrian/...(/living_street/service)
segregated=yes
zelená prerušovaná čiara

spoločná trasa pre bicykle a chodcov s neoddelenými pruhmi
bicycle=designated
foot=designated
highway=path/footway/pedestrian
segregated=no (alebo nevyplnené)
modrá prerušovaná čiara

Hrúbku čiar si neviem predstaviť, daj nejakú potom môžeme doladiť.

Relácie
navrhované trasy:
renderovali by sa menšie ako normálne, ale viditeľné

ešte by som vyhodil rôzne neužitočné veci (motorway, trunk, parkoviská, ...)

čo znamená bicycle=yes ?
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki