Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Rôzne routovacie algoritmy a návody

pridať: pyrouting, gosmore, ...

linky na anglickú wiki
cieľom je podporovať viacero enginov na vyhľadávanie cesty. Na webstránke by si mohol registrovaný užívateľ vybrať engine, neregistrovaný by mal jeden vybraný a otestovaný. Tieto by mali mať parametre:

voliteľné :
--
The following 2 page(s) belong to CategoryRouting

PgRouting [PgRouting]
RoutingProposal [RoutingProposal]
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki