Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
PgRouting

http://pgrouting.postlbs.org/

Inštalácia


návody na wiki alebo tu

Vcelku podľa návodov, až na:

Import do DB

dropdb pgrouting
createdb pgrouting
createlang plpgsql pgrouting
cat /usr/share/postgresql/8.3/contrib/_int.sql | psql -q pgrouting
cat /usr/share/postgresql/8.3/contrib/pg_trgm.sql | psql -q pgrouting
cat /usr/share/postgresql-8.3-postgis/lwpostgis.sql | psql -q pgrouting
cat /usr/share/postgresql-8.3-postgis/spatial_ref_sys.sql | psql -q pgrouting


cat /usr/share/postlbs/routing_core.sql | sed 's/$libdir/\/usr\/lib\/postgresql\/8.4\/lib/' |psql pgrouting
cat /usr/share/postlbs/routing_core_wrappers.sql | sed 's/$libdir/\/usr\/lib\/postgresql\/8.4\/lib/' |psql pgrouting
cat /usr/share/postlbs/routing_topology.sql | sed 's/$libdir/\/usr\/lib\/postgresql\/8.4\/lib/' |psql pgrouting

# nevie to ist cez socket, treba ipv4 connect, pozor na prístupové práva pgsql
 osm2pgrouting -file slovakia.osm -conf mapconfig.xml -dbname pgrouting -user user -passwd user -clean


Otestovanie inštalácie

ako ? na wiki je to TODO

základný test v psql vráti najkratšiu cestu vzhľadom na vzdialenosť cestu (ešte zistiť čo je to vertex_id a edge_id, resp ako ich spojiť s osm databázou)
http://pgrouting.postlbs.org/discussion/topic/279
vyzerá že nodes.id sedí s číslom node v OSM databázy. vertex_id je nejaké divné
edge_id ?

pgrouting=> SELECT * FROM shortest_path('SELECT gid as id, source, target, length as cost from ways',3, 8, FALSE, FALSE);
 vertex_id | edge_id |        cost        
-----------+---------+---------------------
         3 |       3 |  0.0396678912748356
         4 |       4 |  0.0833437899647449
         5 |  101409 |  0.0124744717012164
     59748 |  101410 | 0.00697542845329943
       100 |     131 |   0.184399395687841
       101 |   34441 |  0.0216032794895414
        92 |     472 |   0.226596710407518
        84 |     471 |   0.120857651584974
         8 |      -1 |                   0
(9 ROWS)


webservice

todo
http://pgrouting.postlbs.org/wiki/tools/WebRoutingService

konfigurácia pre chodcov a cyklistov


todo
doplnenie tabuliek s ohodnotením ciest, možno aj výškový profil (bicykel hore kopcom 5km/h, dole 40-80km/h).
--
CategoryRouting
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki