Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [800]

This is an old revision of DevBugListHistory made by JozefVince on 2009-01-02 13:41:50.

 

DevBugListHistory
< Spat na DevBugList

História starších hotových vecí z DevBugList-u

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki