Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
OpenLayers je javascriptová knižnica, ktorá umožňuje zobrazovať rôzne mapové služby.

Základná stránka

aké html použiť, resp čo je to html

Existuje veľa návodov, napr tu, alebo tu.

Prvá mapa

ako zadefinovať prvú mapu v funkcii init(): http://gisfns.freemap.sk/01-prva-mapa.html

Ovládacie prvky

mierka, kolečká myšou, texty, premalink, ...

Viacero vrstiev

prepínanie freemap turistika, freemap cyklotrasy a osm mapnik
extra vrstva bodov ťahaná zo súboru
extra vrstva bodov ťahaná z databázy

Interakcia so zbytkom stránky

ako vložiť polohu do formulára

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki